Akadémiánkról

Akadémiánkról

Szeretettel köszöntjük és megtiszteltetés számunkra, hogy intézményünk iránt érdeklődik. A Sárospataki Református Teológia a Tiszáninneni Református Egyházkerület felsőoktatási intézménye.

Egyházi küldetésünk alapvető sajátsága, hogy zarándokúton vagyunk. Bűn és szabadulás. Megpróbáltatás és kegyelem. Hűtlenség és hűség. Távozás és megérkezés. Jövevénység és otthonra találás. Élet, halál, feltámadás. Határhelyzetek sokasága, melyek életünk útjának megkerülhetetlen velejárói. A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mindenkori közösségének is ez a meghatározó tapasztalata.

A Szentháromság egy Isten az ő egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban félreérthetetlenül mutatja meg számunkra a helyes orientációt. A Jézus Krisztusban hozzánk forduló Istennel történő találkozás a legerősebb szál, ami Sárospatakon összeköt bennünket. Az anyaszentegyház közösségével együtt adunk hálát ezért Istennek és ajánljuk életünket hálaáldozatként az Ő dicsőségére.

Közösségünk küldetése, hogy a teológiai tudományok magas szintű művelésével, valamint református lelkipásztorok és egyházunk igényei szerinti munkások képzésével és továbbképzésével a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteinek szolgálatában álljon. Történelmi örökségünkből adódóan szolgálatunkat az egész Kárpát-medence magyar reformátussága közösségéért is végezzük.

Szeretettel várjuk akár érdeklődőként, akár hallgatónként egy olyan közösségbe, ahol

· korszerű, a reformáció örökségét nyíltan vállaló tudományművelést,

· gyakorlatias, gyülekezet-központú felkészítést,

· valamint hallgatók és oktatók között családias közösséget talál.

Füsti-Molnár Szilveszter, rektor

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone