Bibliai Tudományok Intézete

Bibliai Tudományok Intézete

A Bibliai Tudományok Intézetének feladata a bibliai tudományok területén összefogni az ó- és újszövetségi tudományok, valamint a hozzájuk kapcsolódó segédtudományok összességét. Az Intézet célja a maga hozzájárulását nyújtani a Sárospataki Református Teológiai Akadémia ama szándékának megvalósításához, hogy a Magyarországi Református Egyház és a Kárpát-medencében mostani határainkon túl élő református közösségek számára felkészült, korunk kihívásaira hiteles, a mai ember nyelvén megszólaló, a gyakorlati életben alkalmazható evangéliumi választ átadni képes lelkipásztorokat, gyülekezeti munkásokat, katechétákat és közösségszervezőket képezzen.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone
Elérhetőségek
Dr. Fodor Ferenc
intézetvezető
Kapcsolat

Oktatók

Enghy Sándor
egyetemi tanár

Enghy Sándor

Istened uralkodik! (Ézs 52,7) Tudományos fokozat: PhD, dr. habil. Tanulmányok...
Fodor Ferenc
főiskolai docens

Fodor Ferenc

… mert aki titeket bánt, az ő szeme fényét bántja. (Zakariás 2,8) Tudományos...
Kustár György
főiskolai tanársegéd

Kustár György

„Minél közelebb jut valaki ahhoz, hogy önmagával azonos legyen, és szívében...