Gyakorlati Teológiai és Keresztyén Nevelési Tudományok Intézete

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia (SRTA) gyakorlati teológiai tanszéke azzal a meggyőződéssel végzi munkáját, hogy a praktikus tudomány a teológia egészének szerves része. Nem tartjuk véletlennek, hogy a teológia nagyjai, Friedrich Schleiermacher és Karl Barth, akik egyébként a legtöbb kérdésben egymást kizáró tanítást fogalmaztak meg, a gyakorlati teológia megítélésében teljesen egybehangzó véleményen voltak. Mindketten úgy vélték, hogy ha a teológia tudományát egy fához hasonlítjuk, akkor e fa lombkoronája a gyakorlati teológia.

Ez a kép jól körülírja tudományszakunk helyét és szolgálatát. A gyakorlati teológia nem létezhet önmagában. Szüksége van a gyökérzetre és a törzsre: ezek a biblikus, rendszeres és históriai tudományok. E tudományok művelése viszont a gyakorlati teológia nélkül gyümölcstelen lenne. A gyakorlati teológia folyamatosan figyelmezteti az egész teológiát igazi rendeltetésére, az ige szolgálatára.

Hat tanegységcsoportra osztva mutatjuk be a tanszékhez tartozó munkaterületeket:

Az első a gyakorlati teológiai alapok tanegységcsoportja, ahová a bevezetés, az ekkléziasztika, illetve az egyházismeret tartozik.

A második a homiletika-liturgika csoport, ide az istentisztelettel, igehirdetéssel kapcsolatos oktatás és gyakorlatok tartoznak.

A harmadik a poimenika-katechetika (és diakónika) csoport, ide a lelkigondozói, hitoktatói (és szeretetszolgálati) munkára felkészítő tantárgyakat és gyakorlataikat soroljuk. Az új szakok elindulásával e tanegységcsoport munkaterülete bővült leginkább.

A negyedik a missziológia-gyülekezetépítés tanegységcsoport. Ebbe az egységbe olyan tantárgyak és gyakorlatok kerültek, amelyek az egyház küldetését és a lelkipásztor gyülekezet-szervezői szolgálatát írják körül.

Az ötödik az egyházi ének és zene tanegységcsoportja, ahol az éneklési és énekvezetési ismeretek és készségek (harmónium- és orgonajáték) fejlesztése történik.

A hatodik egységet a magyar nyelvi képzés tárgyai adják, itt a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség szintre hozása és fejlesztése a feladat.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone
Elérhetőségek
Dr. Kádár Ferenc
intézetvezető
Kapcsolat

Oktatók

Fodorné Nagy Sarolta
egyetemi tanár

Fodorné Nagy Sarolta

…tiportatunk, de el nem veszünk. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus...
Laczkó Gabriella
gyakorlatvezető tanár

Laczkó Gabriella

Tanulmányok ELTE BTK – Történelemtudományok – Európai Etnológia Doktori...
Nótin Ágnes
főiskolai adjunktus

Nótin Ágnes

„Lehetne az is egy célunk, hogy időt fordítunk a lelkünkre. Időt szánunk...
Pásztor Gyula
akadémiai lelkész

Pásztor Gyula

Tanulmányok: Oktatott tantárgykörök: Egyházismeret, Homiletika gyakorlat, Diakónia,...