SzMSz és mellékletei

Szervezeti és működési szabályzat (utoljára módosítva 2017. január 23-án)

SzMSz I. melléklete: Tudományintézetek SzMSz-e (módosítva: 2016. május 26-án)

SzMSz II. melléklete: Térítési és juttatási szabályzat (érvényes 2017. július 2-től)

TJSz melléklete: Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság SzMSz-e

SzMSz III. melléklete: Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat

SzMSz IV. melléklete: Minőségbiztosítási szabályzat

SzMSz V. melléklete: Oktatói követelményrendszer (utoljára módosítva 2017. január 10-én)

OKR 1. melléklete az alkotói szabadságról

OKR 2. melléklete az oktatók minősítéséről és átsorolásáról

SzMSz VI. melléklete: Rektori Hivatal működése

SzMSz VII. melléklete: Diákpresbitérum SzMSz-e

SzMSz VII. melléklete: Az Akadémiai Presbitérium és HÖK SzMSz-e

SzMSz VIII. melléklete: Kutatóközpontok SzMSz-ei

SzMSz IX. melléklete: Erasmus szabályzat

SzMSz X. sz. melléklete: Iratkezelési szabályzat (módosítva 2017. június 1-én)

SzMSz XI. melléklete: Tanulmányi és vizsgaszabályzat (módosítva 2016. május 26-án)

TVSz 1. melléklete: Képesítési követelmények

TVSz 2. melléklete: Tantervek

TVSz 3. melléklete: Legációs szabályzat

TVSZ 4. melléklete: Felvételi és átiratkozási szabályzat (módosítva 2017. június 1-én)

TVSz 5. melléklete: Pályatételekre, alapvizsga dolgozatokra, szakdolgozatokra vonatkozó szabályozás

TVSz 6. melléklete: Internátusok szabályzata

TVSz 7. melléklete: Internátusi házirend (módosítva 2016. augusztus 31-én)

SzMSz XII. melléklete: Mentori intézmény

SzMSz XIII. melléklete: A hallgatók minősítési eljárásának szabályzata

SzMSz XIV. melléklete: Az SRTA Tudományos Diákköri Szabályzata (utoljára  módosítva 2016. június 28-án)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone