Hírek

A 3. Református kegyesség konferencia részletes programja

A 3. Református kegyesség konferencia részletes programja

„Tehozzád, én Istenem, Szomjúhozik én lelkem” – az érzelmek szerepe a kegyességben

Református kegyesség konferenciák – III. Sárospatak, 2018. április 13-14. (péntek – szombat)

 

A konferencia programja:

2018. április 13. péntek 

10.30 A konferencia megnyitása, köszöntések

10.45 – 11.45 Balogh Judit (PhD, egyetemi docens, Eszterházy Károly Egyetem): Érzelmek és értelmek. A magyar református egyház viszonyulásai az érzelmekhez. Történeti vázlat.

11.45 – 12.25 Korényi Róbert (PhD hallgató, református lelkész, pszichológus, mesteroktató SZIE GTK): Valóban az iskola az egyház veteményeskertje? – Spiritualitás, érzelmek és a református nevelés.

11.25 – 13.05 Barnóczki Anita (PhD, református lelkész, főiskolai adjunktus SRTA): Egyszerűsítő beszéd az érzelmekről az önáltatás és önállítás csapdájában.

ebédszünet

Helyszín: „Zsibongó” Galéria (1. emelet)

14.00 – 14.45 Fekete Ágnes (PhD, református lelkész, rádiós újságíró) nyitott interjúja Egri Erzsébettel (festőművész, ikonfestő): Mi az összefüggés a lelkiség és a festészet között? Az ikonfestés útja – egy református lelkészgyermek vallomása az ikonokról.

14.45 – 15.25 Kovács Lajos SJ (PhD, jezsuita szerzetes, egyetemi adjunktus, Corvinus Egyetem): Csak azért érdemes élni, amiért képesek vagyunk meg is halni.

kávészünet

15.40 – 16.20 Kodácsy Tamás (PhD, református lelkipásztor): Érzés-e a schleiermacheri feltétlen függésérzet?

16.20 – 17.00 Bölcsföldi András (PhD hallgató, református lelkész): „A tükörrel fényt hajítok”.

17.00 – 17.40 Tóth Sára (PhD, szerkesztő, publicista, egyetemi docens KRE): „Szent minden, ami él”: Az angol romantika spiritualitása.

kávészünet

18.00 – 19.30 „Péntek este” Molnár Illés (PhD hallgató, irodalomkritikus, költő, szerkesztő): A poszttraumatikus áhítat – Richard Wurmbrand és Visky András kegyességi szövegeiről. Az est vendége: Visky András író, drámaíró, dramaturg.

2018. április 14. szombat 

10.00 – 12.30 Műhelybeszélgetés
Mit kezdjünk az érzelmekkel az egyházban? Hogyan hatnak az érzelmek az Istennel és egymással megélt kapcsolatainkban, konfliktusainkban? Mi az érzelmek szerepe a posztmodern vallásosságban, különösen a fiatalok esetében?
Moderált beszélgetés a konferencia előadóival. Vendég: Szikszai Szabolcs (ifjúsági munkatárs, IKE, Kolozsvár)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone