Hírek

A poszttraumatikus áhítat

A poszttraumatikus áhítat

– címmel Richard Wurmbrand és Visky András kegyességi szövegeiről Molnár Illés ad elő a “Péntek esték” következő alkalmán. A 2018. április 13-án 18.00-kor kezdődő előadás vendége lesz Visky András író, drámaíró, dramaturg Kolozsvárról.

Richard Wurmbrand evangélikus lelkész és Visky András író, dramaturg két különböző alkatú, teológiájú, stílusú keresztény gondolkodó, írásaik közös nevezője – bár eltérő módon és mértékben – a diktatúra által elkövetett erőszak megtapasztalása. Wurmbrand Beszédek a magánzárkában című könyvében explicit módon hivatkozik a megélt traumára, szövegeinek eredettörténetét is oda vezeti vissza. Visky András kisgyerekkori kitelepítésélménye, édesapja évekig tartó távolléte, bebörtönzése szövegszinten nem jelenik meg a Reggeli csendességben, retorikájában, gondolati ívében ugyanakkor hasonlóképpen tartózkodik a „teológiai korrektségtől” és a „teoretikus erőszaktól” (Jean Baudrillard). Narratív teológiájukat az „eseményszerű létmegértés” (Thomka Beáta) jellemzi, kegyességi retorikájuk „a Másik felé halad, annak igenlését sürgeti” (Emmanuel Lévinas). Molnár Illés előadásában ezt a retorikát vizsgálja a fent hivatkozott elméletírók munkáit is segítségül hívva, majd erről a létmegélésről és új verseskötetéről kérdezzük Visky Andrást.

Az előadás része a SRTA-n április 13-14-én zajló Református kegyesség konferenciának, melyről itt olvashat részletesen!

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone