Hírek

Felhívás KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJ pályázatra

Felhívás KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJ pályázatra

Az MRE Külügyi Irodája Zsinati Ösztöndíjas Bizottsága a 2018/2019-es tanévre is meghirdeti az ösztöndíjas külföldi tanulmányok lehetőségét.

A pályázatot az SRTA Szenátusához kell benyújtani.

A Szenátus határozatot hoz arról, hogy továbbítja-e azt, és több pályázó esetén megállapítja az ajánlás sorrendjét is.

A pályázati csomagnak a következőket kell tartalmaznia:

  1. Pályázati levél az MRE Zsinata Külügyi Irodája Ösztöndíjas Bizottságának címezve (1146 Budapest, Abonyi u. 21.), kérve a Bizottság támogatását. /Ki, melyik tanévben, milyen nyelvterületen, milyen szakterületen szeretne tanulmányokat folytatni?/ A levél végén a mellékletek listáját is tüntessék fel!
  2. Önéletrajz magyar és idegen nyelven.
  3. Tanulmányi terv magyar és idegen nyelven. /Rövid ismertetése annak, hogy eddig hogyan, milyen mélységben foglalkozott a választott szakterülettel, mi az, amivel azon a területen foglalkozni akar, esetleges részterületek, kapcsolódó témák stb./
  4. Szaktanári ajánlás magyar és idegen nyelven.   /természetesen a választott szakterület tanári képviselőjétől/
  5. Az idegen nyelv ismeretét igazoló dokumentum.

Az elkészített pályázatokat 2017. szeptember 27-én délig kérjük a Rektori Hivatalban leadni.

Részletes tájékoztatás olvasható a következő oldalon: http://www.reformatus.hu/mutat/6905/

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone