Hírek

Pályázat nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra

Pályázat nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra

Sárospataki Református Teológiai Akadémia az Emberi Erőforrások  Minisztériuma Felsőoktatás- és  Kutatásstratégiai Főosztálya felhívása alapján meghirdeti a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért hallgatók számára a

nemzeti felsőoktatási (korábban köztársasági) ösztöndíjat a  2017/2018-as tanévre.

 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2016. július 1-jétől hatályos módosítása szerint, a 114/D. § (1) bekezdés c) pontjának, valamint a 114/G. § (3) bekezdésének megfelelően az ösztöndíj neve 2017 februárjától – a következő, 2017/18-as tanévi adományozástól kezdődően – nemzeti felsőoktatási ösztöndíj.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására vonatkozó szabályokat változatlanul a hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. (III.26.) kormányrendelet határozza meg, melyekre intézményünk Térítési és juttatási szabályzatának az ösztöndíjra vonatkozó része /4.§ (1-9) bekezdés/ is épül.

A pályázati feltételek:

A kiemelkedő tanulmányi eredményen túl (amit a kreditindex és a súlyozott tanulmányi átlag alapján kell meghatározni) a pályázat feltételei:

  • Kimagasló szakmai munka (TDK, pályázatok, dolgozatok, tanulmányi versenyek stb )
  • Kiemelkedő közéleti, kulturális, sport és a hallgatói közösségben végzett egyéb tevékenység

Az előző feltételek teljesítését írásban kell igazolni (tudományos dolgozat, oklevél, eredmények igazolása stb)!

Intézményünkben nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgató száma 1 fő.

A pályázat beadandó anyaga:

  • A Szenátusnak címzett pályázati levél indoklással

Mellékletek:

  • Kitöltött és aláírt pályázati lap (a Tanulmányi Osztályon átvehető vagy letölthető az ETN-ből)
  • Szaktanári ajánlás – a megjelölt szakmai munka igazolására
  • A kimagasló szakmai munkát, illetve közéleti tevékenységet igazoló hitelesített dokumentumok
  • Lezárt leckekönyv-másolat (a két utolsó félévről)
  • Nyelvvizsga-bizonyítvány másolat (nem kizáró ok, ha nincs)

 AMENNYIBEN AZ IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK HIÁNYOZNAK, A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN!

 A pályázat beadásának határideje: 2017. június 22.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone