Hírek

PÁTOSZMENTES REFLEXIÓK – Kustár György szemléje az Alföld és a Sárospataki Füzetek tematikus számairól

PÁTOSZMENTES REFLEXIÓK – Kustár György szemléje az Alföld és a Sárospataki Füzetek tematikus számairól

“A reformáció említése valahol mindig összekapcsolódik egyfajta pátosszal és heroikussággal. Ez érthető is, mivel alapító örökségünk legendáit és hőseinek műveit, tetteit fogja csokorba. Ennek az örökségnek ráadásul messzemenő hatása volt kultúrára, többek közt a magyar irodalmi nyelvre, de általában a tudományokra és a gazdasági fejlődésre is. Érdekesnek találtam, hogy ez a pátosz egyik lapban sem volt érezhető. Inkább valamiféle keserédes hangvétel határozza meg az írásokat: jól kitapintható válsághangulat, itt-ott szórványosan megoldási kísérletek tűnnek fel, de jól látható, amit Bölcskei Gusztáv megfogalmaz: nincs meghatározó teológiai „iskola” vagy irány, mely ezeket a hangokat egységesíteni tudná.”

Kustár György cikke, mely 2018. március 9-én, Sárospatakon a két folyóirat közös estjén elhangzott bevezetőjének írott változata, elolvasható az Alföld folyóirat honlapján itt.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone