Református Közösségszervező szak

A képzés célja olyan egyházi/felekezeti közösségszervezők képzése, akik a vallásuk tanításában szerzett hitéleti, valamint vezetési, intézményirányítási, szervezési ismeretek birtokában képesek az egyházi, illetve kulturális közéletben (könyvtárak, múzeumok, média, illetve idegenforgalom, turisztika) és más területeken az egyházi/felekezeti közéleti és kulturális feladatok ellátására, illetve annak szervezésére. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák.

Választható specializációk:

  • egyházi művelődésszervező
  • diakóniai szakterületi ismeretek
  • himnológia
  • roma közösségszervező

Képzési és kimeneti követelmények

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone