Szakirányú továbbképzések

A szakirányú továbbképzések minimum 10 fő jelentkezése esetén indulnak. A képzések kizárólag önköltséges képzési formában végezhetők el. Az önköltség díja: 90.000 Ft/félév.

Bibliai-alapú lelkigondozó (képzési idő: 2 félév)

A képzés keresztény szellemű, bibliai alapelvekre épülő lelkigondozásra nyújt emelt szintű lelkigondozói szakképesítést. Ugyanakkor érvényesül az a szempont, hogy a
szakirányú továbbképzés végzett hallgatói olyan lelkigondozók legyenek, akik a Biblia-alapú lelkigondozás egészséges alapelveinek az alkalmazásával vallási, világnézeti meggyőződéstől függetlenül is, bármely embernek segítséget tudnak nyújtani a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartása mellett. Képzési és kimeneti követelmények

Bibliai gazdálkodás (képzési idő: 4 félév)

A képzés célja: A hallgató megismerje a gazdasági gondolkodás alapjait és megszerezze elvi-elméleti ismereteit, miközben a képzés keresztény jellegéből adódóan elsajátítja a gazdasági tevékenységgel összefüggő etikai követelményeket, megismeri a Biblia és a pénzügyek kapcsolatát. Képzési és kimeneti követelmények

Egyházi kommunikáció (képzési idő: 4 félév)

A szakirányú továbbképzés célja olyan vallási közösségeknél, egyházaknál, vallással foglalkozó civil, kormányzati vagy önkormányzati szervezeteknél, a tömegtájékoztatásban részt vevő intézményeknél, szerkesztőségeknél, kommunikációt oktató alap- és középfokú intézményeknél, egyéb, kommunikációval foglalkozó szervezeteknél, vállalkozásoknál dolgozó szakemberek képzése, akik széles spektrumú ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkeznek a keresztény intézmények társadalom egészében elfoglalt hitéleti, funkcionális, közéleti, kulturális, politikai és gazdasági pozíciójával kapcsolatban. Tudásukat így az egyházakkal kapcsolatos belső és külső kommunikációs folyamatokban akár, mint szoros értelemben vett szakértők: elemzők, tanácsadók, hatósági szakemberek, akár pedig, mint a kommunikációt aktívan művelő szóvivők, újságírók, szerkesztők kamatoztathatják. A képzés különösen alkalmas a hitéleti tevékenységet aktívan gyakorló lelkészek, asszisztensek, intézményi munkatársak, közösségvezetők széleskörű és gyakorlati kommunikációs készségeinek professzionalizálására. Képzési és kimeneti követelmények

Keresztyén hospice lelkigondozó (képzési idő: 4 félév)

A képzés célja: Olyan biblikus szemléletű lelkigondozók képzése, akik felkészültek a gyógyíthatatlan, terminális állapotban lévő betegek és hozzátartozóik lelki támogatására. A lelkigondozó keresztyén hitéből fakadó szolgálatát elsődlegesen Jézus Krisztus bűnbocsátó és kegyelmet hirdető evangéliumának adekvát képviseletével tölti be, így segítve elő a hazaérkezés békességét. Képzési és kimeneti követelmények

Pasztorálpszichológia (képzési idő: 4 félév)

A képzés célja: A pszichológiai ismeretek megalapozása, gyakorlati alkalmazásuk előkészítése az evangéliumi keresztény spiritualitás bázisán. A szociális és civil-szektor, valamint az ifjúság-védelem területén olyan elkötelezett és elhivatott szakemberek képzése, akik megbízható kompetenciákkal rendelkeznek ahhoz, hogy segítő tevékenységük hatékonyan beleilleszkedjék az e területen meghonosodott, ezen tevékenységeket megjelenítő hazai struktúrákba. Képzési és kimeneti követelmények

Református hit- és erkölcstanoktató (képzési idő: 4 félév)

A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik a nevelés és oktatás alapvető elméleti és gyakorlati módszereinek ismerete révén, valamint teológiai és hittanári ismeretek birtokában képesek a református hit- és erkölcstanoktatói feladatok ellátására a közoktatás 1-8. osztályában. Képzési és kimeneti követelmények

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone