Teológia mesterképzési szak

TEOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) levelező tagozaton (képzési idő: 4 félév)

A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát magas szinten művelik, ezáltal be tudnak kapcsolódni az egyes egyházak, vallási közösségek szellemi vezetésébe. Olyan ökumenikus nyitottsággal készíti fel a hallgatókat további tudományos munkára, amely közvetlenül a speciális egyházi szolgálatokra nem ad képesítést. Alapvetően azt a mérhető igényt igyekszik kielégíteni, melyben a keresztyén művelődéstörténet és etikai gondolkodás teológiai specifikumait helyezi előtérbe. Választható specializációk:

  • Keresztyén etika specializáció
  • Keresztyén művelődéstörténet specializáció

Szeretettel ajánljuk, bármely felekezethez tartozó hitéleti alapszakon végzetteknek vagy nem hitéleti alapszakon végzett érdeklődőknek.

  • Állami ösztöndíjas helyek igénybe vehetőek.
  • A képzés tandíja: 115.000Ft/ félév.

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 17.

Képzési és kimeneti követelmények

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone