Enghy Sándor

egyetemi tanár

Istened uralkodik! (Ézs 52,7)

Tudományos fokozat: PhD, dr. habil.

Tanulmányok

 • „dr. habil”, Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, 2010
 • PhD teológia, Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, 2003
 • Református lelkipásztor, Debreceni Református Teológiai Akadémia, 1981

Oktatott tantárgykörök: Bibliai héber nyelv, Ószövetségi exegézis, Bibliai teológia

Intézményi tisztségek, megbízatások:

 • Szenátus tag (választás alapján)
 • SRTA Fegyelmi Testület tagja

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások:

 • Az Abaúji Egyházmegye tanulmányi előadója
 • Egyházi Jövőkép Bizottság tagja
 • Reformáció Emlékbizottság Vallásközi Munkacsoport tagja
 • MRE Doktorok Kollégiuma Vallástörténeti szekciójának korábban elnöke, jelenleg tagja
 • MRE Doktorok Kollégiuma Ószövetségi szekciójának tagja
 • Gesellschaft für Verkündigung und Forschung (Németország) tagja
 • Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottságának Tiszánninneni Református Egyházkerület által delegált tagja

Publikációk

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone