Felvételi tájékoztató 2017/2018

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia felvételt hirdet a 2017/2018-as tanévre

Szerezzen nálunk egyetemi diplomát!

Az Akadémia segít hozzájárulni ahhoz a fontos és komoly döntéshez, hogy hol és hogyan tudja folytatni a felsőfokú tanulmányait. Ennek az útmutatónak a célja, hogy segítse megmutatni a választási lehetőségeket. Ha bármilyen kérdése merül fel az útmutatóval kapcsolatban, vagy nálunk szeretne továbbtanulni, vegye fel a kapcsolatot a Tanulmányi osztályunkkal. Tel.: +36.47.312.947

Ahol az elhívás tartalmat nyer.

Szakjaink

Teológus szakirány (osztatlan MA képzés, nappali tagozaton; képzési idő: 10 félév)

Az Akadémia célja a református lelkipásztorok, valamint a református egyház igényei szerinti munkások képzése és továbbképzése, a teológiai tudományok legmagasabb szintű művelése.

Történelmi örökségéből adódóan felelősséget hordoz nemcsak a fenntartó Egyházkerületért, hanem a Kárpát-medence ezen régiójának magyar református egyházaiért is.

Teológia szakon a református teológia tudományának magas szintű művelésére képes, okleveles teológus szakképesítéssel rendelkező értelmiségi egyháztagok képzése folyik.

 

A lelkész szakirányt választók a teológus szakirány tananyagán túl gyakorlati tárgyakat is tanulnak, rendszeresen végeznek gyülekezeti szolgálatokat, a gyakorlatban is megismerkednek a lelkészi munka különböző területeivel. Tanulmányaik végén lelkészképesítő vizsgát tesznek és “református lelkészi oklevelet” szerezhetnek.

Osztatlan MA képzés, nappali tagozaton; képzési idő: 12 félév

A katekéta szakirányon református hittanoktatókat, a lelkipásztori munkatárs szakirányon egyházi munkatársakat képezünk. A szak célja olyan felkészült református gyülekezeti tagok képzése, akik a katekéta szakirányon szerzett ismeretek birtokában alkalmasak a gyermek-, az ifjúsági és a felnőtt katekézis gyülekezeti feladatainak ellátására; lelkipásztori munkatárs szakirányon szerzett ismeretek birtokában a lelkipásztor irányítása mellett egyházi közösségvezetésre, bizonyos liturgikus cselekmények vezetésére, karitatív kulturális tevékenységek végzésére.

BA képzés, nappali- és levelező tagozaton, valamint a beregszászi kihelyezett tagozaton; képzési idő: 6 félév

A szak célja olyan egyházi/felekezeti közösségszervezők képzése, akik a vallásuk tanításában szerzett hitéleti, valamint vezetési, intézményirányítási, szervezési ismeretek birtokában képesek az egyházi, illetve kulturális közéletben (könyvtárak, múzeumok, média, illetve idegenforgalom, turisztika) és más területeken az egyházi/felekezeti közéleti és kulturális feladatok ellátására, illetve annak szervezésére. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák.

Választható specializációk: egyházi művelődésszervező, diakóniai szakterületi ismeretek, roma közösségszervező

BA képzés, levelező tagozaton; 2017 szeptemberétől beregszászi kihelyezett tagozaton is!; képzési idő: 6 félév

A szak célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát magas szinten művelik, ezáltal be tudnak kapcsolódni az egyes egyházak, vallási közösségek szellemi vezetésébe. Olyan ökumenikus nyitottsággal készíti fel a hallgatókat további tudományos munkára, amely közvetlenül a speciális egyházi szolgálatokra nem ad képesítést. Alapvetően azt a mérhető igényt igyekszik kielégíteni, melyben a keresztyén művelődéstörténet és etikai gondolkodás teológiai specifikumait helyezi előtérbe.

Hitéleti alapszakra épülő képzés, levelező tagozaton; képzési idő: 4 félév

2017 szeptemberében induló szakirányú továbbképzéseink:

 Biblia-alapú lelkigondozó szakirányú továbbképzés (2 félév)
 Pasztorálpszichológia szakirányú továbbképzés (4 félév)
 Református hit- és erkölcstan oktatói szakirányú továbbképzés (4 félév)

Várjuk azok jelentkezését, akik

 • érettségivel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkeznek
 • elhívást kaptak az egyházi szolgálatra
 • gyülekezeti szolgálatukhoz szeretnének bibliai alapokon nyugvó, gyakorlati tudást szerezni
 • szeretnének egy keresztyén testvéri közösség tagjai lenni.

 

Amit kínálunk

 • nappali tagozatos hallgatóinknak bentlakást, levelezős hallgatóinknak szállást korszerű és jól felszerelt internátusainkban
 • nappali tagozatos hallgatóink számára ösztöndíjat, valamint Alapítványunk rendkívüli ösztöndíjait
 • tanulmányi utakat
 • külföldi ösztöndíjakat Erasmus+ program keretében (13 európai egyetemen) valamint Zsinati közvetítéssel
 • tehetséggondozást

 

A jelentkezés módja

 • Intézményünk saját jelentkezési lapján
 • Szükséges dokumentumok:
  • saját kézzel írt önéletrajz
  • érettségi bizonyítvány másolata
  • ha van, korábban megszerzett diploma másolata
  • középiskolai bizonyítvány másolata
  • egyháztagság igazolása
  • többletpontok elnyerését igazoló dokumentumok másolata (nyelvvizsga bizonyítvány, kántori oklevél,…)
  • nem magyar nyelven érettségizett külföldieknek középiskolai bizonyítványuk és érettségi bizonyítványuk lefordított, hitelesített másolata
  • hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • két darab igazolványkép
  • teológia szakra jelentkezők esetében: református középiskolából jelentkezőknek vallástanári ajánlás, más egyházkerületből és a határon túlról jelentkezőknek püspöki hozzájárulás
 • A jelentkezési lap a szükséges mellékletekkel, aláírva beküldendő: SRTA 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.
 • A jelentkezési lapok letölthetőek honlapunkról:  http://srta.hu/jelentkezesi-lapok
 A jelentkezési határidőig hátralévő idő

nap
0
-27
-4
óra
0
-7
perc
0
-3
másodperc
-5
-5

Fontos időpontok

A jelentkezés határideje valamennyi szakon: 2017. április 20.

Szakirányú továbbképzések esetében a jelentkezési határidő: 2017. augusztus 15.

Felvételi alkalmassági vizsgák időpontja: 2017. április 28-29. (28-án teológia szakra jelentkezőknek, 29-én alapképzésre jelentkezőknek)

 

 • Testimonial
  Régi hit, megújuló tudás, megtartó közösség.

  Munkatársunk Bihariné Tar Zsuzsanna szeretettel segíti Önt Akadémiánk Rektori Hivatalában. Kapcsolatfelvétel: +36-47-950-828. E-mail: srta@tirek.hu

 • Testimonial
  Ahol az elhívás tartalmat nyer,

  Munkatársunk Nagyné Füle Tímea szeretettel segíti Önt Akadémiánk Tanulmányi Osztályán. Kapcsolatfelvétel: +36-47-312-947. E-mail: srta@tirek.hu

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone