Üdvözöljük a Sárospataki Református Teológiai Akadémián

 • Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget! (Jel 14,7)

  A Sárospataki Református Kollégium egyik oktatási intézményeként őrzi és továbbviszi a Kollégium sajátos körülmények között kialakult, több évszázados, a református hitvallásokra és a magyar nemzet iránti elkötelezettségre épülő szellemi és lelki örökségét. Az Akadémia célja a református lelkipásztorok, valamint a református egyház igényei szerinti munkások képzése és továbbképzése, a teológiai tudományok legmagasabb szintű művelése. Történelmi örökségéből adódóan felelősséget hordoz nemcsak a fenntartó Egyházkerületért, hanem a Kárpát-medence ezen régiójának magyar református egyházaiért is.

  Részletek
 • Oktatóink

  Teológiánk tanárai arra törekszenek, hogy dinamikus és élettel teli előadásaikon feltárják a keresztyén hit mélységeit.

  Egyház iránt hűen elkötelezettek, akik felelősségteljesen és kreatívan gondolkoznak az egyház jövőjéről ebben a gyorsan változó világban.

  Arra hívatottak, hogy a diákok képességeit és tehetségeit fejlesszék és ápolják, továbbá olyan muníciót adjanak, mellyel az intézményből kikerülve kitartóan, szenvedéllyel és az Úrnak tetszően végezzék a rájuk bízott feladatokat.

  Tovább
 • Könyvtár

  Az intézményi könyvtári szolgáltatást a Tudományos Gyűjtemények Nagykönyvtára és az SRTA Tompa Mihály szakkönyvtára látja el. A tudományág fejlődését követő, széleskörű, elmélyült, kiterjedt tudományos munkát támogató könyvtári állomány áll rendelkezésre. Megfelelő számú olvasóhely és internetvégpont biztosít lehetőséget a könyvtári szolgáltatások zökkenőmentes igénybevételéhez. Biztosított az egyénre szabott, elmélyült szakmai szolgáltatás nyújtása azokon a területeken, melyekhez könyvtárosi szakmai támogatás szükséges. A könyvtári szolgáltatások részeként elektronikus adatbázisok (elektronikus folyóiratok és e-könyvek) elérésére is lehetőség van.

  Megtekintés
 • IMG_1396_átméretezve

  Kollégiumok

  A sárospataki diákléthez mindig is hozzátartozott a bentlakás, az internátusi élet. Nappali tagozatos hallgatóinknak kollégiumi elhelyezést biztosítunk két-, háromágyas szobákban. A bentlakás jó lehetőséget kínál egymás és önmaguk jobb megismerésére. A hallgatók közösségi alkalmait igényesen kialakított társalgók és diákkávézó szolgálja.

  Megtekintés
 • Hasznos információk

  Az itt található letölthető dokumentumok segítik a tájékozódást: intézményi organogram, alapító okirat, minőségbiztosítási kézikönyv, SzMSz és mellékletei (pl.  Térítési és juttatási szabályzat, Tanulmányi és vizsgaszabályzat, Legációs szabályzat, Felvételi és átiratkozási szabályzat stb.), az aktuális félév tanulmányi tájékoztatója, a tanév rendje.

  Megnézem
 • kiadvanyaink2a

  Tudományos kiadványok

  A Sárospataki Füzetek a Sárospataki Református Teológiai Akadémia negyedévente megjelenő tudományos szakfolyóirata. A korábbi évfolyamok számai továbbkattintva letölthetők. Az Akadémia tudományintézeteinek és kutatóközpontjainak gondozásában megjelenő sorozatok elsősorban a hallgatók felkészülését segítik.

  Tovább
 • Alapítvány

  A Sárospataki Theológiai Alapítvány célja az újrainduló Sárospataki Református Teológiai Akadémia támogatása általában, különösen a hallgatók részére nyújtandó ösztöndíjakkal, taneszközök beszerzésével, a könyvtár bővítésével, hallgatók, oktatók továbbképzésével, az Akadémia öregdiák hálózatának kiépítésének és működtetésével, nemzetközi kapcsolatok és partneri programok kiépítésével és működtetésével.

  Megnézem
 • TDK

  TDK

  A tudományos diákköri (TDK) tevékenység az SRTA oktató – nevelő munkájának szerves részeként a tehetséggondozás céljaira szerveződik. A TDK célja többek között az, hogy a hallgatókat bevezesse az elméleti és a gyakorlati kutatómunkába, továbbá, hogy a tudományos megismerés gyakorlatában és a kutatás módszertanában felkészítsen az önálló, igényes munkára. A TDK alapja a hallgató és a témavezető közötti együttműködés, illetve a hallgató munkáját körülvevő szakmai diskurzus.

  Megnézem

Hírek

Hírek, események

Az SRTA számokban

Az Akadémia élete képekben

Blog

Személyes párbeszéd

Küldetésünk

A Kollégium sajátos körülmények között kialakult, több évszázados, a református hitvallásokra és a magyar nemzet iránti elkötelezettségre épülő szellemi és lelki örökségének őrzése és továbbadása.

Református lelkipásztorok, valamint a református egyház igényei szerinti munkások képzése és továbbképzése, a teológiai tudományok legmagasabb szintű művelése.