Teológia szak (lelkészi szakirány)

A teológus szak hallgatói megismerkednek a református teológia szakterületeivel, tanulmányaik végén záróvizsgát tesznek és “teológus oklevelet” kapnak. A lelkész szakirányt választók a teológus szakirány tananyagán túl gyakorlati tárgyakat is tanulnak, rendszeresen végeznek gyülekezeti szolgálatokat, a gyakorlatban is megismerkednek a lelkészi munka különböző területeivel. Tanulmányaik végén lelkészképesítő vizsgát tesznek és “református lelkészi oklevelet” szerezhetnek. (A MAB-nak valamint a Magyarországi Református Egyház Zsinatának és a Oktatási Minisztériumnak egyeztetését követően az SRTA abba a helyzetbe kerül, hogy 2006. szeptember 1-jétől mesterszakon folytathat képzést, így egyetemi szintű oklevelet adhat ki lelkipásztori és teológus szakirányon.

 

Képzési és kimeneti követelmények

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone